วิดีโอแนะนำคณะ
วิดีโอคณะวิทย์ในสื่อ

ข่าวสารคณะวิทย์ในสื่อ | ข่าวทั้งหมด
- คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ลงพื้นที่บริการวิชาการ รร.เบ็ญจะมะมหาราช เตรียมความพร้อมศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา และการจัดทำ e-portfolio ให้แก่นักเรียน ม.4
- สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดโครงการค่ายการยาง ม.อุบลฯ ครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อ Young Clever Rubber and Polymer Camp
- สาขา ICT คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ลงพื้นที่บริการวิชาการ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้าง e-Portfolio ด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน”
- คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดพิธีมอบทุนสนับสนุน “โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์” ครั้งที่ 23
- คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพสถานที่ประชุมปฏิบัติการสร้างเครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการนำเสนอผลงานทางวิชาการครู สควค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3
- คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมรายการ อีสานวาไรตี้ ผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุบลฯ ประชาสัมพันธ์ Formic Acid แบบอัตโนมัติ ปลอดภัยสุขภาพและอนามัยเกษตรสวนยาง
ปฏิทินข่าวและกิจกรรมปฏิทินห้องเรียนพิเศษ
สามารถลงทะเบียนจองห้องเรียนพิเศษ
สนใจลงทะเบียนห้องเรียนพิเศษ กรุณา ติดต่อคุณสุกัญญา พิมพ์บุญมา
งานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
โทร 045353422 หรือ 045-353401 ต่อ 4422
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม